You are currently viewing شركة درة العقارية توقع مذكرة تفاهم مع شركة علا للمصاعد

شركة درة العقارية توقع مذكرة تفاهم مع شركة علا للمصاعد

شركة درة العقارية توقع مذكرة تفاهم مع شركة علا للمصاعد، متمنيين ان تثمر هذا المذكرة بالنجاح والفائدة لكل الاطراف