You are currently viewing درة العقارية توقع اتفاقية مع مصانع الخياط للطوب الأحمر

درة العقارية توقع اتفاقية مع مصانع الخياط للطوب الأحمر

درة العقارية توقع اتفاقية مع مصانع الخياط للطوب الأحمر، متمنيين ان تثمر هذه الاتفاقية بالنجاح والفائدة لكل الاطراف.